Πρώιμη παρέμβαση

 

 

 

abaΤι σημαίνει Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς;
Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ΕΑΣ) είναι η επιστήμη που στοχεύει στην βελτίωση της συμπεριφοράς και γενικότερα της ζωής του ανθρώπου σε τομείς που θεωρούνται κοινωνικά σημαντικοί, καθώς και στην πειραματική θεμελίωση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων παρέμβασης που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση αυτή.
Είναι ένα εντατικό εκπαιδευτικό/θεραπευτικό πρόγραμμα όπου κάθε άτομο, βάσει εξατομικευμένης αξιολόγησης, διδάσκεται δεξιότητες γνωστικές, αυτοεξυπηρέτησης (αγωγή τουαλέτας, ντύσιμο, φαγητό κ.α.), παιχνίδι, κινητικές δεξιότητες (λεπτής και αδρής κίνησης) και κοινωνικής συμπεριφοράς με στόχο την πλήρη ένταξή του στην κοινωνία.

Επίσης, για την προαγωγή της επικοινωνίας, η οποία αποτελεί μια από τις βασικές ανεπάρκειες των παιδιών με αυτισμό, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας όπως είναι το PECS (σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων). Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επικοινωνία γίνεται μέσω της φιλοσοφίας της Ανάλυσης της Λεκτικής Συμπεριφοράς (The Analysis of Verbal Behavior).

Η παρέμβαση μέσω της ΕΑΣ (ΑΒΑ) απαιτεί την χρήση τεχνικών όπως: Κύκλος συστηματικής διδασκαλίας (Discrete Trial Instruction), Τμηματική Βοήθεια και Συστηματική Απόσβεση αυτής (Prompting and Prompt fading), Ανάλυση Έργου (Task Analysis), Διδασκαλία Αλυσιδωτών Αντιδράσεων (Chaining), Οπτικά Προγράμματα (Activity Schedules), Μίμηση (Imitation & Modelling), Κατ’ ευκαιρία Διδασκαλία (Incidental Teaching), Προγραμματισμός για τη Γενίκευση Δεξιοτήτων (Planning for Generalization).
Στο κέντρο μας προσφέρουμε και πρωινό πρόγραμμα σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει πολλές ώρες με στόχο την εντατική παρέμβαση. Το πρωινό αυτό πρόγραμμα στηρίζεται στην επιστήμη της ΕΑΣ και προσφέρει στα παιδιά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με σκοπό την ομαλότερη ένταξη του παιδιού στην κοινωνία.

 

Επίσης ανάλογα με την δυσκολία του κάθε παιδιού και πρωτίστως με την συνεργασία των γονιών και τα αιτήματά τους παρέχεται παρέμβαση στο σπίτι , παρέμβαση στο σχολείο καθώς και εξωτερικά προγράμματα . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνεργαστούν  και να εκπαιδευτούν και οι γονείς.

 

proimiΔιαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Τι είναι ο αυτισμός;
Ο αυτισμός είναι μια μακροχρόνια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από γλωσσικές και επικοινωνιακές ανεπάρκειες, δυσκολίες σε κοινωνικές δεξιότητες, εμμονή στη σταθερότητα και την ομοιογένεια, έκπτωση στη δημιουργική συμπεριφορά αλλά και εμφάνιση ακραίων συμπεριφορών. Ο αυτισμός, σε όλες του τις μορφές, δεν είναι πια σπάνιος. Εκτιμάται, βάσει παγκοσμίων στατιστικών, ότι επηρεάζει 1 παιδί στις 166 γεννήσεις που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
Τα συμπτώματα του αυτισμού είναι παρόντα συνήθως από τα 2 πρώτα χρόνια ζωής. Παρ’ όλες τις έρευνες που υποστηρίζουν την ανάγκη για διάγνωση σε μικρή ηλικία, εντούτις η διάγνωση συνήθως γίνεται πολύ αργότερα. Η μέγιστη πρόοδος συμβαίνει όταν το παιδί λαμβάνει παρέμβαση πριν τα 4 χρόνια ζωής.

 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα με αυτισμό;
Τα αίτια του αυτισμού παραμένουν ακόμη άγνωστα, ωστόσο υποστηρίζεται ότι η διαταραχή έχει νευροβιολογική βάση. Είναι μια σοβαρή διαταραχή που χωρίς παρέμβαση, συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την ασυλοποίηση του πάσχοντος ατόμου. Έγκυρες διεθνείς επιστημονικές μελέτες των τελευταίων 25 χρόνων, αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια αποτελεσματική μέθοδος θεραπευτικής παρέμβασης όπως, η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΕΑΣ) γνωστή στο εξωτερικό ως “Αpplied Behavioral Analysis” (ΑΒΑ). Η ΕΑΣ αυξάνει σημαντικά τη λειτουργικότητα των ατόμων με αυτισμό. Σε πολλές περιπτώσεις, η παρέμβαση έχει σαν αποτέλεσμα να καθιστά εφικτό για τα άτομα αυτά να ζουν ανεξάρτητα ή με κάποια στήριξη, στην κοινωνία αποκλείοντας την περιθωριοποίηση ή ασυλοποίησή τους.