Ψυχοπαιδαγωγικό

psihopedagogikoΤο ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα εφαρμόζεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στοχεύει στην βελτίωση των δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, επικοινωνίας καθώς και στην ανάπτυξη των γνωστικών του δεξιοτήτων.

Αξιολογούνται οι δεξιότητες του παιδιού από διεπιστημονική ομάδα και μετά διαμορφώνεται πρόγραμμα εξατομικευμένο με σκοπό να βελτιώσει ή να μειώσει τις δυσκολίες του. Πολλές από τις δεξιότητες που δυσκολεύονται είναι έννοιες που δεν έχουν κατακτηθεί και απαιτούνται για την ένταξη στο σχολείο. Γι αυτό ο ειδ.παιδαγωγόςς, μέσα από το παιχνίδι σωστά και ειδικά δομημένο καθώς και με μια πληθώρα ειδικών ασκήσεων με πολύ μεγάλη ποικιλία υλικού προσπαθεί να βοηθήσει το παιδί ώστε να κατακτήσει:-Έννοιες μεγεθών του χώρου και του χρόνου-Χρώματα-Σχήματα-Προγραφικές ασκήσεις-Ομοιότητες και διαφορές-Αντίληψη ποσοτήτων-Συμβολικό παιχνίδι-Καλό επίπεδο συγκέντρωσης καθώς και κοινωνικές δεξιότητες.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολείο.Η βελτίωση των δυσκολιών του και η ώριμη αντιμετώπιση της ύλης του σχολείου.