ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ … ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ !

Date: June 26, 2015 Author: mastortz Categories: News

lego4 πράγματα που πρέπει να λάβει υπόψη ένας εκπαιδευτικός κατά την προετοιμασία του μαθήματος ώστε να βοηθήσει τα παιδιά με δυσλεξία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους :

1) Η δημιουργία εικόνων και απεικονίσεων που εξηγούν γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα όπως και άγνωστες λέξεις , βοηθούν το παιδί με δυσλεξία σε αντίθεση με τις πολλές οδηγίες και τους αμέτρητους κανόνες.

2) Η σαφή διάταξη στα έγγραφα , στις σημειώσεις και σε διαγωνίσματα όπως επίσης και η ύπαρξη μόνο των απαραίτητων οδηγιών σε ασκήσεις χωρίς κουραστικές λεπτομέρειες ,παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή απόδοση των παιδιών με δυσλεξία.

3) Η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό ,που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τους μαθητές με δυσλεξία στην ανάγνωση και στην γραφή. Για παράδειγμα μια αλλαγή στο χρώμα του φόντου ,όταν πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή από τον μαθητή ,όπως επίσης η αλλαγή της γραμματοσειράς σε μια φράση ή παράγραφο θα βοηθήσουν τον μαθητή να δώσει την απαραίτητη βαρύτητα στο συγκεκριμένο σημείο του εγγράφου .

4) Η βιωματική μάθηση χρησιμοποιώντας όλες μας τις αισθήσεις . Με κάθε ευκαιρία και ανάλογα με το τι θέλουμε να διδάξουμε χρησιμοποιούμε διαφορετικά υλικά (πχ. πλαστελίνη ,πηλό, μπογιές, αλεύρι, φασόλια) διαφορετικά παιχνίδια (πχ lego, jenga , ενσφηνώσεις , puzzle) ή και πραγματικά αντικείμενα (πχ διδάσκοντας τις γεύσεις μπορούμε παράλληλα να τις δοκιμάζουμε, αλμυρό , γλυκό, ξινό κλπ) . Για όλα τα παραπάνω χρειάζεται η φαντασία του εκπαιδευτικού και η ανάλογη προσαρμογή σε σχέση με τους στόχους μας και τις ανάγκες του παιδιού

 

 

Δημήτρης Μπούμης- συνεργάτης του λέξις

Εξειδικευμένος  Καθηγητής Αγγλικών –MSc Ψυχολογία

Tags: , , , , , , , , ,